Τομέας Πληροφορική

PHP - CSS - MySQL

215 άτομα ενημερώνονται για το σεμινάριο

Απευθύνεται σε:
Άτομα που χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό, θέλουν να μάθουν να αναπτύσσουν ιστοσελίδες, από μια απλή εταιρική παρουσίαση μέχρι και πολύπλοκες διαδικτυακές εφαρμογές.
Διάρκεια: 24 ώρες. Ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές και ανέργους.

Distance Learning badge

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα PHP, την CSS, καθώς και ένα απαραίτητο πλέον σύστημα διαχειρισης βάσεων δεδομένων όπως είναι η MySQL. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύσσεται σταδιακά ένα ολοκληρωμένο CMS (content management system) με front και back end, σύστημα χρηστών και διαχειριστών, το οποίο εμπλουτίζεται σημαντικά και με τη χρήση του bootstrap framework.

 

Ύλη προγράμματος

 

PHP

• Εισαγωγή στην PHP

• PHP IDE (Netbeans)

• Μεταβλητές – Τύποι δεδομένων

• PHP & “echo”

• POST & GET

• Συνθήκες ελέγχου (If, Λογικοί τελεστές, τελεστής ?)

• Functions – Συναρτήσεις

• Βρόγχοι (Loops, Break, Continue, For, Foreach)

• Include – Require – Require_once

• Διαχείριση αρχείων

• Τρόποι για να περάσουμε μεταβλητές μεταξύ σελίδων

• Πρόσβαση σε μια MySQL Βάση Δεδομένων από το Web Χρησιμοποιώντας την PHP

 

MySQL

• Ορισμός Βάσης Δεδομένων

• Εισαγωγή στους πίνακες + Παραδείγματα

• Τύποι δεδομένων

• Κλειδιά και MySQL

• Προσωρινοί πίνακες

• Πεδία Πινάκων

• Χαρακτηριστικά INSERT() + Παραδείγματα

• Εντολή SELECT + Συνθήκες για φιλτράρισμα

• Τελεστές

• Ταξινόμηση

• Ομαδοποιήσεις

• Κανονικές εκφράσεις στη MySQL

• Ενώσεις

• JOINS

• Συναρτήσεις

• Ευρετήρια πινάκων

• Εξαγωγή στη MySQL

• Transactions

• Αποθηκευμένες ρουτίνες

• Διαδικασίες (Stored Procedures)

• Μεταβλητές

• Συνθήκες ελέγχου

• Εντολές επανάληψης (loop, while κτλ.)

• Triggers – Εναύσματα

• Όψεις – Views

 

CSS

• Εφαρμόζοντας CSS

• Χρώματα

• Κείμενο

• Περιθώρια και Συμπλήρωση

• Όρια

• Επιλογείς κλάσεων και ID

• Ομαδοποίηση και Εμφωλιασμός

• Ψευδό-κλάσεις

• Φόντο

• Εμφάνιση Στοιχείων (The Display Property)

• Πίνακες CSS

• Διαμόρφωση Σελίδας

• Ψευδό-στοιχεία

• Λίστες

• Διαστάσεις

• Εικόνες και CSS

 

Δυνατότητα πιστοποίησης η οποία παρέχεται από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού ACTA, που είναι Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής
Καρβουνίδης Ευάγγελος

Software Engineer
Κάτοχος μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα
Μηχανικός λογισμικού στην MLS Innovation

Διάρκεια και κόστη:

Διάρκεια προγράμματος: 24 ώρες
Κόστος: 290€
Εφάπαξ αποπληρωμή: 270€
Ειδικές εκπτώσεις σε άνεργους και φοιτητές
 

Δείτε τα web offers μας στην κορυφή της σελίδας ή στο τέλος αυτής (ανάλογα με τη συσκευή σας) για τις καλύτερες προσφορές!

 στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με το πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκα, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό).
(Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)
Εγγραφή στο newsletter και ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης των επόμενων σεμιναρίων: PHP - CSS - MySQL Επιλέξτε αναλυτικότερα τα σεμινάρια για τα οποία σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε στη σελίδα του Newsletter μας εδώ: Datalabs Newsletter