Εδώ μπορείτε να κρατήσετε θέση για το σεμινάριο
Ανάπτυξη λογισμικού με C#

Αρχικά επιλέξτε για ποιό από τα επόμενα προγραμματισμένα τμήματα ενδιαφέρεστε.