Εδώ μπορείτε να κρατήσετε θέση για το σεμινάριο
Μηχ/νη Λογιστική - ERP

Αρχικά επιλέξτε για ποιό από τα επόμενα προγραμματισμένα τμήματα ενδιαφέρεστε.