Τομέας Οικονομικά και Διοίκηση

Πρακτική Γρ Υποστήριξη

283 άτομα ενημερώνονται για το σεμινάριο

Απευθύνεται σε:
Άτομα που θέλουν πρακτικές γνώσεις/ δεξιότητες για να είναι σε θέση να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου σε μικρές εταιρίες ή σε γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Πολυεργαλείο. Multitasking. Αυτές είναι οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις που έχει μια επιχείρηση από τον υπάλληλό της σήμερα. Στις μικρές αγγελίες ζητούνται συνεχώς υπάλληλοι γραφείου ή/και γραμματειακή υποστήριξη. Παρακολουθώντας αυτό το ταχύρυθμο σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών θα μάθετε θέματα καθημερινότητας στον εργασιακό χώρο όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σήμερα και θα αποκτήσετε (προαιρετικά) πιστοποίηση Certified Professional Secretary

 

Ύλη προγράμματος
 • Περιγραφή θέσης
  Βασικός στόχος, απαιτήσεις, προδιαγραφές και καθήκοντα της θέσης. Αποφάσεις που παίρνει η θέση - Ομαλή λειτουργία της θέσης Έλεγχος έργου της θέσης (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά).

 • Οργάνωση εργασιών γραμματείας
  Δημιουργική γραφή επιχειρηματικών κειμένων. Βασικές αρχές οργάνωσης γραφείου. Αρχές κώδικα ηθικής και δεοντολογίας επαγγέλματος. Βασικοί κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς. Τυπικές διαδικασίες προγραμματισμού ραντεβού και εργασιών. Αρχές, κανόνες και μέθοδοι αρχειοθέτησης. Βασικές αρχές εργονομίας.

 • Αλληλογραφία
  Σύνταξης και διαχείρισης πάσης φύσεως αλληλογραφίας. Χρήσης εργαλείων ταξινόμησης και αρχειοθέτησης εγγράφων/δεδομένων. Αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείου χαρτιού. Αρχειοθέτηση και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. Αρχειοθέτηση και τήρηση ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων.

 • Εξυπηρέτηση πελατών Βασικές αρχές συνδιαλλαγής και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών. Τύποι πελατών - εξυπηρέτηση δυσαρεστημένων πελατών.

 • Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις Βασικές αρχές επαγγελματικής επικοινωνίας Βασικές αρχές δημοσίων σχέσεων. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία Τυπολογία τηλεφωνικής επικοινωνίας Τυπολογία χαιρετισμών και συστάσεων πελατών Μέσα Δημοσίων Σχέσεων / Δελτίο Τύπου. Κανονιστικό Πλαίσιο Δημοσίων Σχέσεων. Τρόποι προβολής - Επικοινωνία των Δημ. Σχέσεων. Περιεχόμενο και μέσα εταιρικών εκδηλώσεων.

 • Συσκέψεις / Συμβούλια. Διοργάνωσης συσκέψεων, συναντήσεων. Μεθοδολογία τυπικού προετοιμασίας οργάνωσης Τυπικό σύνταξης Πρακτικών.

 • Λοιπές δεξιότητες Διαχείρισης χρόνου και άγχους. -Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων - Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας - Οργάνωση ταξιδιών και επαγγελματικών μετακινήσεων - Διαχείριση μικροταμείου εξόδων Γραμματείας - Τρόποι οργάνωσης ραντεβού.

Δυνατότητα εξέτασης πιστοποίησης Certified Professional Secretary
Εισηγητής
James Bond

Computer Scientist, Software Engineer
Μηχανικός πληροφορίκης στην MyCompany
Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες
Κόστος: 90€
 

Δείτε τα web offers μας στην κορυφή της σελίδας για τις καλύτερες προσφορές!στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με το πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκα, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό).
(Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)
Εγγραφή στο newsletter και ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης των επόμενων σεμιναρίων: Πρακτική Γρ Υποστήριξη Επιλέξτε αναλυτικότερα τα σεμινάρια για τα οποία σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε στη σελίδα του Newsletter μας εδώ: Datalabs Newsletter