Τομέας Τουρισμός

Bar & Restaurant

160 άτομα ενημερώνονται για το σεμινάριο

Απευθύνεται σε:
Άτομα που ψάχνουν να εργαστούν ή να εξελιχθούν στο κλάδο του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα στον επισιτιστικό τομέα δηλαδή στο F&B (Food & Beverage)

 

Ειδικά  διαμορφωμένο πρόγραμμα ώστε να προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση στις υπηρερίες που προσφέρονται στο χώρο του Bar και του σαλονιού μιας τουριστική ή επισιτιστικής μονάδας.

 

Στόχος του προγράμματος είναι ο σπουδαστής να είναι σε θέση να εργαστεί σε υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές ή άλλες μονάδες εστίασης από την ερχόμενη τουριστική περίοδο

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 στάδια και ο χρόνος ολοκλήρωσής του είναι 80 ώρες. Τα στάδια έχουν ως εξής:

Στάδιο 1ο : Εκπαίδευση Barista (Επίπεδο Basic).

Στάδιο 2ο : Εκπαίδευση Bartending (Επίπεδο Basic).

Στάδιο 3ο : Εκπαίδευση Τραπεζοκόμου (Επίπεδο Basic).

Στάδιο 4ο : Προετοιμασία για εργασία.

 

Προσφερόμενες αναβαθμίσεις και λύσεις...

  • Ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για άτομα που μένουν εκτός της πόλης. Δυνατότητα παροχής Φοιτητικής εστίας. (Πρόγραμμα Rural)

  • Δυνατότητα για αναβάθμιση στο πρόγραμμα Bar & Restaurant Advanced

  • Δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης του τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα

 

Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα & τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας !

 

Διάρκεια και κόστη:

Δείτε τα web offers μας στην κορυφή της σελίδας ή στο τέλος αυτής (ανάλογα με τη συσκευή σας) για τις καλύτερες δυνατές προσφορές!

 

Διάρκεια προγράμματος: 80 ώρες
Κόστος: 570€
Εφάπαξ αποπληρωμή: 520€
Ειδικές εκπτώσεις σε άνεργους και φοιτητές
Αναβάθμιση σε Advanced: 350€ / Απευθείας εγγραφή σε Advanced +250€
 

 

 στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με το πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκα, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό).
(Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)
Εγγραφή στο newsletter και ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης των επόμενων σεμιναρίων: Bar & Restaurant Επιλέξτε αναλυτικότερα τα σεμινάρια για τα οποία σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε στη σελίδα του Newsletter μας εδώ: Datalabs Newsletter