Έως το τέλος του 2018 η εξόρυξη Bitcoin θα καταναλώνει τόση ενέργεια όση η Αυστρία

Έως το τέλος του 2018 η εξόρυξη Bitcoin θα καταναλώνει τόση ενέργεια όση η Αυστρία

  

Μεγάλη περιβαλλοντική ζημία εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας

Σήμερα, η εξόρυξη του Bitcoin απαιτεί την εντατική χρήση hardware υψηλής επεξεργαστικής ισχύος, με συνέπεια ο μόνος τρόπος για τους περισσότερους για να μπουν στο «παιχνίδι» των κρυπτονομισμάτων, να είναι απλώς να αγοράσουν εικονικά νομίσματα. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει επιβραδυνθεί παγκοσμίως η εξόρυξη. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, γεγονός το οποίο εγείρει περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Έτσι, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητή της PwC, η ζήτηση του παγκοσμίου δικτύου εξόρυξης Bitcoin αναμένεται να φτάσει στα 7,67 GW (gigawatt) στο τέλος του 2018. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί στο 1% της ενέργειας που καταναλώνει όλος ο πλανήτης. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία ομολογουμένως βασίζεται σε ορισμένες ατελείς παραδοχές και εκτιμήσεις, το δίκτυο του Bitcoin χρησιμοποιεί σήμερα τόση ποσότητα ενέργειας όση η Ιρλανδία (η οποία καταναλώνει 3,1 GW) και αναμένεται να φτάσει το επίπεδο κατανάλωσης της Αυστρίας, στα 8,2 GW .

Ο παγκόσμιος πληθυσμός προσεγγίζει τα 7,6 δισεκατομμύρια άτομα. Εάν υποθετικά κάθε κάτοικος του πλανήτη χρησιμοποιούσε την ίδια ποσότητα ενέργειας, τότε η κατανάλωση από την εξόρυξη Bitcoin θα ισοδυναμούσε με αυτήν 38 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Εάν τα κρυπτονομίσματα πραγματικά θα γίνουν το νόμισμα του μέλλοντος, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική ζημία εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για την εξόρυξή τους (εάν υποτεθεί ότι η τιμή του Bitcoin εξακολουθήσει να είναι ανοδική). Εναλλακτικά, θα πρέπει να ανακαλυφθεί ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος εξόρυξης, επειδή σε έξι μήνες η κατανάλωση ενέργειας θα φτάσει στα επίπεδα ενός μεγάλο βιομηχανικού κράτους.

Πηγή : www.insomnia.gr

Σχολιάστε ελεύθερα...