Κράτηση θέσης


  • Για να εκμεταλλευτείτε τη διαδικτυακή μας προσφορά για το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να υποβάλλετε τη συγκεκριμένη αίτηση κράτησης θέσης

  • Η κράτηση έχει ισχύ μέχρι τις 01/09 και οριστικοποιείται με την καταβολή προκαταβολής 30% επί του συνολικού ποσού του σεμιναρίου

  • Επειδή οι θέσεις τις διαδικτυακής προσφοράς είναι περιορισμένες, στην περίπτωση όπου γίνουν πολλαπλές ταυτόχρονες αιτήσεις, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας κατά την καταβολή της προκαταβολής